Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

På denne siden vil du finne kontaktinformasjon til lag og foreninger i Herøy.

Ønsker du å registrere ditt lag eller forening? Send følgende informasjon til vigdis.jensen@heroy-no.kommune.no:

  • Navn på forening/lag
  • Kontaktperson
  • Adresse
  • Postnummer
  • Sted
  • E-postadresse

Vi oppretter da en bruker som dere kan logge på denne siden med.

De lagene som er allerede registrert med e-post kan selv logge seg inn for å redigere informasjonen. Dette gjøres ved å klikke på "Logg inn", skrive inn e-postadressen i feltet for brukernavn å klikk så på send passord. Dere vil så motta en e-post med passord som dere kan benytte ved innlogging.

Logg inn

Andre
Barn og unge
Eldre
Hobby
Humanitære foreninger
Idrett
Kunst og kulturvern
Musikk
Religiøse lag
Ungdomslag
Velforeninger
List alle


Viser oppføringer i kategorien

Øksningan velforening

Øksningan Velforening er en forening uten medlemskap. Vi arbeider for å skape aktivitet i kretsen for alle aldersgrupper.

Vi har faste aktiviteter som julegranbrenning, St. hansfeiring, 5 på topp i Øksningan og noen turmarsjer. Det er også noen spontane sammenkomster når noen har lyst til å møtes.

Vi har ansvaret for trimkassene i kretsen og teller opp etter hvert år hvor vi også har en turmarsj og trekking av premier blant de som har registrert seg i kassene. Vi er også med å drifte nærmiljøanlegget “Drømmeplassen” som er hovedbasen for våre arrangementer.

Det er også arrangement i for- og etterkant av sesongen for 5 på topp i Øksningan som er fra 1. mai til medio september. Da er det om å gjøre å få folk til å ta seg opp på 5 topper i Øksningan og registrere seg i kasser. Alle som har vært på alle 5 toppene i løpet av sesongen er med i trekking av fine premier. Dette ble satt i gang i fjor og ble en stor suksess som vi kommer til å videreføre.
Ellers er vi åpne for forslag til aktiviteter så hvis noen har gode ideer og lyst til å være med å arrangere er det bare å ta kontakt. Vi samarbeider også med Øksningan ungdomslag ved større arrangementer som krever litt mer.

Til slutt vil jeg bare påpeke at vi jobber for aktivitet i Øksningan men vil at hele kommunen og andre tilreisende skal delta på det vi arrangerer og ta i bruk vår flotte natur.

Fagernesveien 32
8850 Herøy
Kontakt: Lisbeth Larsen

Telefon: 90652388

Faste aktiviteter:

Julegranbrenning
St.hansfeiring
5 på topp i Øksningan
Turmarsjer

Sandvær vel

I utgangen av 2017 hadde vi en medlemsmasse på 75, med stort og smått.

Årskontingenten er på 200,- for voksne og 100,- for barn under 16 år.

Da dette er en velforening som består av mange som har fritidsboliger på Sandvær, blir det litt sesongbetonte aktiviteter. Fra påske og ut oktober har vi den mest aktive sesongen.
Vi drifter den gamle skolen på Sandvær, som i dag er blitt et grendehus. De siste fem årene vi gjort en hel del dugnadsarbeid på huset, både innvendig og utvendig.
I den mest aktive sesongen har vi bl.a. lørdags-kafe.
Vi prøver å benytte oss av lokale råvarer i forbindelse med sammenkomster.
Årlig steller vi i stand en Havets aften, boknafisklag og ferskfisklag. På disse sosiale sammenkomstene er allsang, åre-salg og quiz viktige innslag.

Sandvær Vel har en egen facebook side. Denne er kun for medlemmene. Alle som ønsker kan bli medlem. Pr. i dag har medlemmer spredt over hele landet. Mange har en eller annen tilknytting til Sandvær, men dette er ikke noe krav.

Nordøya 43 (fritid)
8844 Sandvær
Kontakt: Bjørnar Pettersen

Telefon: 950 81 399

Staulen grendelag

Staulen grendalag eier og driver ungdomshuset. Det er ca. 30 medlemmer, der flesteparten er aktive.

Vi møtes en lørdag i måneden, både fastboende og eiere av fritidseiendommer på Staulen.

Vi leier ut lokalet til forskjellige arrangement, og dagsprisen er kr. 500,- for medlemmer, og 2000,- for ikkemedlemmer. Vi har dekketøy til ca. 100 stk.

Hver langfredag avholder vi basar, i tillegg til at vi har en høstutlodning for å samle inn driftsmidler.

Medlemsavgiften er satt til 100,- pr. år

Skjærveien 19
8850 Herøy
Kontakt: Ellinor Tove Olsen

Telefon: 948 42 296